fbpx

Voditelj produženog boravka Lopare

Ovaj oglas je istekao

JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare

Voditelj produženog boravka Lopare

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:79/15 ) i saglasnosti načelnika opštine Lopare broj:02/1-014-81 , direktor JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare, raspisuje:

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I
*Voditelj produženog boravka………1 izvršilac,položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pored opštih uslova propisanim Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane članom 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 6. Stav 1. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa :

Opšti uslovi:
*Da je državljanin Republike Srpske i BiH
*Da je punoljetan
*Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Posebni uslovi
– Odgovarajuću visoku stručnu spremu (profesor razredne nastave, VII stepen )
– položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– 1 godina radnog iskustva na poslovima profesora razredne nastave.

III Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. Stav7. Tačka 1. i 2. Zakona o preškolskom vaspitanju i obrazovanju:
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena tokom studiranja.
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

IV Кandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
V Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
VI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
VII Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom „ Кonkursnoj komisiji“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.