fbpx

Voditelj – spiker Jablanica

Ovaj oglas je istekao

JAVNI  OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

Voditelj - spiker Jablanica

Oslobođenje, 18.03.2020.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:03-01/20 od 28.02.2020 i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/20 od 09.03.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na

određeno vrijeme  u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 • Voditelj – spiker – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke
 • vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)
 • priprema specijalne programske sadržaje

Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi:

 • SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti
 • kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž
 • diploma o završenoj SSS
 • potvrda o radnom iskustvu
 • uvjerenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih

Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom

„Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje  o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 18.03.2020.

Izvor:www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.04.2020

Datum objave: 23.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.