fbpx

Volonter Banja Luka, Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Volonter Banja Luka, Sarajevo

Temeljem čl. 36. Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH („Službeni glasnik BiH” broj 19/02), člana 11. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH („Službeni glasnik BiH” broj 32/06), člana 55. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BIH” br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 12a. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH” broj 52/05 i 102/09) te članka 49. Pravilnika o radu uposlenika u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine raspisuju

J A V N I      O G L A S

za prijem volontera u

Instituciju Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

1. Volonter u Sjedištu Institucije u Banja Luka – 1 (jedan) izvršioc

2. Volonter u Područnom uredu Sarajevo – 2 (dva) izvršioca

Radni odnos: ugovor o volonterskom radu u trajanju do godinu dana

Opis poslova i radnih zadataka:

 • poslovi i radni zadaci u svrhu pribavljanja prvog radnog iskustva i osposobljavanja volontera za samostalan rad

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • VSS – Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili pravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studija pravnog fakulteta sa najmanje 240 ECTS bodova
 • Poznavanje mandata i ovlasti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH
 • Bez prethodnog radnog iskustva u struci, nakon završenog fakulteta
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o osposobljenosti za rad na računaru

Potrebni dokumenti:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • ovjeren preslik diplome ili uvjerenja o diplomiranju. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • dokaz o osposobljenosti za rad na računalu

Prijave sa kraćim životopisom i traženim dokumentima treba dostaviti putem pošte, sa naznakom „Prijava na Javni oglas – prijem volontera”, najkasnije 8 dana od dana objave oglasa, na adrese:

Prijave za volontera u Sjedištu Institucije:

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ul. Akademika Jovana Surutke br. 13

78 000 BANJA LUKA

Prijave za volontera u PU Sarajevo:

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ul.  Dubravačka br.  6

71 000 SARAJEVO

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete iz Javnog oglasa biti će obavljen intervju.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 30.09.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.