fbpx

Vozač – kurir Trebinje

Ovaj oglas je istekao

J A V N I O G L A S za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

Vozač - kurir Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Okružno javno tužilaštvo Trebinje

J A V N I O G L A S
za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1. Vozač – kurir

Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, te obavlja kurirske poslove, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit “B” kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
-za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;
-diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);
-potvrdu o radnom iskustvu;
-a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.
Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Stepe Stepanovića broj 18 sa naznakom:
PRIJAVA NA OGLAS „NE OTVARATI“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.