fbpx

Vozač Sarajevo

Na temelju članka 21. a u svezi s čl. 32. i 33. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", br. 12/06) i člankom 8. st. (1) i (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), glavni revizor, r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

Vozač Sarajevo

Na temelju članka 21. a u svezi s čl. 32. i 33. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 12/06) i člankom 8. st. (1) i (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), glavni revizor, r a s p i s u j e

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

  • VOZAČ – 1 izvršitelj

Opis poslova: Vrši prijevoz glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora; vrši poslove prijevoza za potrebe revizije; održava vozila, vrši njihovo osiguranje i registriranje; po potrebi distribuira poštu; vrši sve druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

Uvjeti:

  • SSS – IV stupanj,
  • položen ispit za vozača B kategorije,
  • šest mjeseci radnog iskustva kao vozač.

Opći uvjeti

Pored navedenih posebnih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete:

a) da je državljanin BiH;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije, kako je određeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;

d) da je zdravstveno sposoban;

e) da nije otpušten iz državne službe kao ishod stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH tri godine prije podnoženja prijave za uposlenje;

f) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti da je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu za kaznena djela, s izuzećem kaznenih djela protiv sigurnosti u prometu, sukladno kaznenom zakonu;

g) da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1 Ustava BiH.

Podnošenje prijave

Potpisana prijava na Oglas sadrži: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i kratak životopis.

Uz prijavu, kandidat treba priložiti original ili ovjerenu presliku:

a) uvjerenja o državljanstvu

b) izvoda iz matične knjige rođenih

c) svjedodžbe o završenoj školi (i nostrifikacije svjedodžbe, ukoliko je ista stečena van Bosne i Hercegovine nakon 6.4.1992. godine)

d) dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača „B“ kategorije

e) potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu

f) ljekarskog uvjerenja, ne starijeg od tri (3) mjeseca, da je zdravstveno sposoban za traženi posao (izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa)

g) izjave da nije otpušten iz državne službe kao ishod stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje

h) dokaza da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti da je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu za kaznena djela, s izuzećem kaznenih djela protiv sigurnosti u prometu, sukladno kaznenom zakonu, ne starijeg od tri (3) mjeseca

i) izjave da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1 Ustava BiH.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave u ,,Službenom glasniku BiH” i dnevnim novinama ,,Dnevni list” putem pošte, preporučeno, na adresu:

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

,,Oglas za prijem u radni odnos u

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine”

Hamdije Čemerlića 2/XII

71 000 Sarajevo

NAPOMENA:

  • nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati;
  • proces izbora provodi se sukladno članku 34. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2021

Datum objave: 14.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.