fbpx

Politika privatnosti

Agencija Spektar putem svog www.agencijaspektar.com prikuplja značajnu količinu podataka (kao što su IP adrese, datumi pristupa, lični podaci, biografije, e-mail adrese, demografske informacije, učestalost korištenja, itd.), koje koristi isključivo u svrhu optimizovanja baze podataka, poboljšanja internet stranice i usluga u čiju svrhu su podaci prikupljeni.
Sve sakupljene podatke koristimo zbirno, u svrhu statistike, ili za potrebe realizacije naših usluga, pri čemu informacije koje mogu otkriti Vaš identitet ne proslijeđujemo trećoj strani.
Budite uvjereni da zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Agencija Spektar ulaže tehničke i organizacione mjere sigurnosti kako bi se Vaše, kod nas evidentirane podatke, zaštitili od bilo kakve manipulacije, gubitka, uništenja, ili druge zloupotrebe.

Vaša Agencija Spektar