fbpx

Diplomirani inžinjer poljoprivrede, stočarski ili opšti smjer Gradiška

JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška

Diplomirani inžinjer poljoprivrede, stočarski ili opšti smjer Gradiška

Opis radnog mjesta Diplomirani inžinjer poljoprivrede, stočarski ili opšti smjer Gradiška
JU Srednja stručna i tehnička škola,
Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška

Na osnovu odredbe člana 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18, 35/20, 92/20), Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12; 80/14 i 83/15), direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika

1. Stočarstvo sa ishranom – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije;
– Vrsta stručne spreme: diplomirani inžinjer poljoprivrede, stočarski ili opšti smjer.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.
-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4)Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5)uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece;
*Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6)Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (kandidati uvjerenje pribavljaju u sudu).
-Dokumentacija koja dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;
2) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
4)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:
 vrsti posla
 stepenu stručne spreme
 dužini ostvarenog radnog staža
5)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
7)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, održaće se u ponedjeljak, 05.12.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.
Kontakt telefon: 051/813-385.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Gradiška

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.