fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Poreska uprava RS

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Poreska uprava RS

 

– 1  Poreska uprava

 

1.1.  Viši stručni saradnik za naplatu i najsloženije usluge,
Odjeljenje naplate za preduzetnike, Područni centar Banja Luka              2 izvršioca

1.2.  Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,
Odjeljenje naplate za preduzetnike, Područni centar Banja Luka              2 izvršioca

1.3.  Viši stručni saradnik za posebne postupke,
Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne,
Područni centar Banja Luka                                                                             1 izvršilac

1.4.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava,
Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka                        1 izvršilac

1.5.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta,
Područna jedinica Prnjavor, Područni centar Banja Luka                          1 izvršilac

1.6.  Viši stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Šipovo, Područni centar Banja Luka                            1 izvršilac

1.7.  Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
Područni centar Bijeljina                                                                             1 izvršilac

1.8.  Stručni saradnik – poreski izvršitelj,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
Područni centar Bijeljina                                                                             1 izvršilac

1.9.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Modriča, Područni centar Doboj                                  1 izvršilac

1.10.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
Odjeljenje naplate za pravna lica,
Područni centar Istočno Sarajevo                                                             1 izvršilac

1.11.  Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
Područni centar Istočno Sarajevo                                                             1 izvršilac

1.12.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta,
Područna jedinica Istočno  Novo Sarajevo,
Područni centar Istočno Sarajevo                                                             1 izvršilac

1.13.  Viši stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Višegrad, Područni centar Istočno Sarajevo         1 izvršilac

1.14.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
Odjeljenje naplate za pravna lica, Područni centar Prijedor               1 izvršilac

1.15.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Prijedor, Područni centar Prijedor                          1 izvršilac

1.16.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Novi Grad, Područni centar Prijedor                        1 izvršilac

1.17.  Stručni saradnik – poreski izvršitelj,
Odjeljenje naplate za pravna lica, Područni centar Zvornik                 1 izvršilac

1.18.  Viši stručni saradnik za analizu rizika,
Odjeljenje za upravljanje rizikom – Sjedište Poreske uprave                 1 izvršilac

1.19.  Viši stručni saradnik za pružanje i razvoj elektronskih usluga,
Odjeljenje za usluge i informisanje,
Sektor za usluge poreskim obveznicima, Sjedište Poreske uprave         1 izvršilac

1.20.  Viši stručni saradnik za praćenje i usklađivanje obaveza
podnošenja poreskih prijava, Odjeljenje za obradu poreskih prijava,
Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata,
Sjedište Poreske uprave                                                                               1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, izrađuje rješenja o zastari, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, izrađuje rješenje o nesolventnosti poreskog obveznika, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Prati propise koji regulišu naplatu poreskih obaveza i predlaže mjere za njihovo sprovođenje, sarađuje sa organima nadležnim za geodetske poslove, pravosudnim i drugim organima s ciljem obezbjeđenja naplate, koordinira radom tima za sprovođenje prinudne naplate na terenu, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca preduzima mjere pljenidbe imovine poreskih dužnika, vrši pljenidbu gotovine i preduzima druga najefikasnija sredstva prinudne naplate predviđena propisima, obezbjeđuje procjenu zaplijenjene imovine i sprovodi postupak licitacije ili ustupanja oduzete imovine, daje pojašnjenja u vezi sa primjenom propisa za postupanje u pojedinim upravnim stvarima, podnosi zahtjev za uspostavljanje i brisanje hipoteke, podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka i sprovodi druge posebne mjere za obezbjeđenje naplate, kontroliše ispravnost izrađenih rješenja za utvrđivanje zastare poreskih obaveza, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Prima, obrađuje i u informacioni sistem PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje poreskih uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, prima predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Po nalogu načelnika učestvuje u postupku prinudne naplate, prikuplja informacije i priprema dokumentaciju o imovini i imovinskim pravima poreskog dužnika i povezanih lica, preduzima mjere prinudne naplate, vrši popis, pljenidbu i druge potrebne mjere u okviru postupka prinudne naplate, vrši obezbjeđenje i po potrebi uskladištenje oduzete imovine, učestvuje u postupku licitacije i direktnih prodaja, vrši predaju imovine kupcima ili ustupanje Republici Srpskoj, obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje kazni, kontinuirano prati naplatu po izdatim rješenjima i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po tim rješenjima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko – identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjiživanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.15.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko – identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.16.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko – identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.17.

Po nalogu načelnika učestvuje u postupku prinudne naplate, prikuplja informacije i priprema dokumentaciju o imovini i imovinskim pravima poreskog dužnika i povezanih lica, preduzima mjere prinudne naplate, vrši popis, pljenidbu i druge potrebne mjere u okviru postupka prinudne naplate, vrši obezbjeđenje i po potrebi uskladištenje oduzete imovine, učestvuje u postupku licitacije i direktnih prodaja, vrši predaju imovine kupcima ili ustupanje Republici Srpskoj, obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje kazni, kontinuirano prati naplatu po izdatim rješenjima i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po tim rješenjima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.18.

Prikuplja, upoređuje i analizira podatke, te utvrđuje vrste rizika, određuje prioritetne rizike koje treba obraditi, učestvuje u kreiranju baze podataka uz softversku aplikaciju za proces upravljanja rizikom, koristi tehnologije pretrage podataka i automatskog traženja, razvija kvantitativni i kvalitativni model analize rizika, kreira i klasifikuje rizične grupe poreskih obveznika na nivou cijele PU RS, izrađuje profile poreskih obveznika osim za velike poreske obveznike na bazi postojećih kriterijuma, predlaže nove kriterijume, određuje fiskalni kapacitet za poreske obveznike i izračunava vrijednosti rizika u bazi podataka rizika, izrađuje mjesečne planove kontrola za cijelu Poresku upravu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.19.

Daje odgovore poreskim obveznicima na složenija pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa putem telefona i kontakt centra (Call centre), daje odgovore poreskim obveznicima na pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa i propisa o fiskalizaciji, putem elektronske pošte i putem društvenih mreža, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima putem neposrednog kontakta u prostorijama Odjeljenja, učestvuje u aktivnostima za ažuriranje vebsajta PURS, prosljeđuje pitanja drugim organizacionim jedinicama radi preduzimanja adekvatnih radnji i mjera, inicira izradu brošura i drugih edukativnih materijala iz oblasti poreza, sistematizuje i objavljuje odgovore na pitanja koja se često postavljaju, pruža usluge o načinu korišćenja veb-sajta PURS i portala e-Usluge PURS, inicira izmjene i dogradnju softverskih aplikacija, testira nove i nadograđene softverske aplikacije i razvoj novih elektronskih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika direktora, pruža pojedinačne informacije o stanju na jedinstvenoj kartici poreskog obveznika u skladu sa metodologijom rada, vrši pomoć prilikom stručne obuke službenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.20.

Kontinuirano prati izvještaje o dnevnim sistemskim obradama, učestvuje u periodičnom otvaranju ICR-ova, analizira sporne slučajeve Otvaranja i Zatvaranja ICR-ova, rješava ili u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama PURS učestvuje u rješavanju istih; pruža korisničku podršku zaposlenima u organizacionim jedinicama PURS u dijelu aktivnosti koja se odnosi na Otvaranje i Zatvaranje ICR-ova i kod masovnog kreiranja opomena za podnošenje poreskih prijava, prati proces do slanja opomena obvezniku i koordinira ispravku matičnih podataka, storniranje potraživanja za prijave i druge aktivnosti koje utiču na ispravnost kreirane opomene; učestvuje u definisanju funkcionalnih zahtjeva za evidentiranje obaveze podnošenja poreskih prijava  i evidentiranje izvršenja obaveze podnošenja poreskih prijava, inicira izmjene u softverskoj aplikaciji, testiranju i verifikaciji ispravnost softverske aplikacije, prati izvršenje evidentiranja obaveze podnošenja poreskih prijava.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B”  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna); IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera ili fakultet političkih nauka; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera ili fakultet političkih nauka, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.15.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.16.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.17.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna); IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.18.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.19.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet, drugi fakultet pravnog smjera ili fakultet političkih nauka; VII stepen stručne spreme, (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.20.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.10., 1.11.,1.12., 1.13., 1.14., 1.18., 1.19. i 1.20.;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.4., 1.8., 1.9., 1.15., 1.16., 1.17.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.8. i 1.17.  obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.10., 1.11.,1.12., 1.13., 1.14., 1.18., 1.19. i 1.20.;
 • diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.4., 1.8., 1.9., 1.15., 1.16., 1.17.;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.8. i 1.17.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu urpavu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 22

Datum isteka: 06.10.2022

Datum objave: 20.09.2022

Lokacija: Banja Luka, Prnjavor, Šipovo, Bijeljina, Modriča, Istočno Sarajevo, Višegrad, Prijedor

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.