fbpx

Koordinator nabave i prodaje Aleksandrovac, Laktaši

Preduzeće Dukat d.o.o. je osnovano 1994.god u Banja Luci, prve godine poslovanja bavilo se maloprodajom i ugostiteljstvom. Vremenom prerasta u preduzeće koje se bavi uvozom, proizvodnjom, trgovinom, disribucijom i transportom.

Zbog povećanih potreba "Dukat" d.o.o. Banja Luka na lokaciji Poslovne jedinice Aleksandrovac-Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika za rad na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa na radnom mjestu:

Koordinator nabave i prodaje Aleksandrovac, Laktaši

Opisi poslova i radnih zadataka:

 • Svakodnevno praćenje knjigovodstvenog stanja repromaterijala i gotovog proizvoda,
 • kontakt sa ino i domaćim dobavljačima u vezi nabavke repromaterijala,
 • vrši nabavku repromaterijala, i prati rokove isporuke,
 • unos i protokolisanje ulaznih faktura i otpremnica,
 • pravi kalkulaciju nabavne cijene proizvoda,
 • prati izlaznost gotovog proizvoda,
 • priprema izvoznu dokumentaciju.

Osnovne kvalifikacije:

 • SSS/VŠ/VSS (poželjno ekonomskog ili tehnološkog smjera),
 • poželjno radno iskustvo i stečene radne navike,
 • poznavanje rada na računaru Microsoft Office,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju,
 • visok nivo tačnosti i preciznosti prilikom rada.

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, svoju prijavu (CV i motivacijsko pismo) za posao Koordinator nabave i prodaje Aleksandrovac, Laktaši poslati putem opcije “Prijavite se za posao” , poslati poštom ili doneti lično na adresu: “Dukat”d.o.o. Industrijska zona bb Aleksandrovac-Laktaši.

  Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

  Broj izvršilaca: 1

  Datum isteka: 15.12.2022

  Datum objave: 14.11.2022

  Lokacija: Aleksandrovac, Laktaši


  Napomena:

  Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.