fbpx

Nastavnik fizike Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnički školski centar Zvornik

Nastavnik fizike Zvornik

Opis radnog mjesta Nastavnik fizike Zvornik
JU Tehnički školski centar Zvornik
raspisuje
K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, položen stručni ispit, 16 časova, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
• Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave i sljedeća dokumenta:
• Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:
1. Profesor fizike,
2. Diplomirani fizičar,
3. Profesor matematike i fizike,
4. Profesor fizike i informatike.
• Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o proseku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o proseku ocjena.
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
• Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
• Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
• Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 08.12.2022. godine, sa početkom u 08.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljeni na oglasnoj tabli škole.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Potpisanu prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Zvornik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.