fbpx

Prijem 26 nastavnika JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići

JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići

Prijem 26 nastavnika JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njegoš“ Šekovići

Šekovići
Opis radnog mjesta
JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njegoš“, Šekovići
raspisuje

KONKURS
za prijem nastavnika

1. Srpski jezik………………………………………………18 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
2. Srpski jezik………………………………………………..3 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
3. Matematika……………………………………………….14 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
4. Fizika………………………………………………………..8 časova, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
5. Hemija…………………………………………………………8 časova, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
6. Geografija…………………………………………………..2 časa, do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.08.2023.godine, pripravnik
7. Filozofija…………………………………………………3 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
8. Sociologija…………………………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, pripravnik
9. Psihologija…………………………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
10. Demokratija i ljudska prava…………………………6 časova, do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.08.2023.godine, pripravnik
11. Pravoslavna vjeronauka……………………………….7 časova, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
12. Muzička kultura…………………………………………..1 čas, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
13. Anatomija…………………………………………………….2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
14. Latinski jezik……………………………………………..2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
15. Zdravstvena njega…………………………………………4 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
16. Fiziologija…………………………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
17. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem………….2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
18. Patologija……………………………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
19. Medicinska psihologija………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
20. Infektologija……………………………………………….2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
21. Interna medicina…………………………………………2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
22. Hirurgija……………………………………………………….2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
23. Farmakologija……………………………………………….2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
24. Medicinska biohemija…………………………………..2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
25. Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom…2 časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
26. Praktična nastava (za med.tehničare)…………..14 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16, 66/18 i 91/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i druge uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
 Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
 Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvavilent,
8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
10. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
16. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 18.08.2022. godine u 9 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i inervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“, ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Šekovići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.