fbpx

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „ Petar Kočić“ Imljani Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Petar Kočić“ Imljani Banja Luka

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „ Petar Kočić“ Imljani Banja Luka

Opis radnog mjesta
JU OŠ „ PETAR KOČIĆ“ IMLjANI
Imljani bb
78230 Kneževo

raspisuje:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika – CŠ (12 časova) i u PO Petrovo Polje (2 časa), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,
2. Nastavnik informatike (2časa), na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
3. Nastavnik biologije ( 2 časa), na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
4. Nastavnik fizike (2 časa), na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine.

U radni odnos za navedena radna mjesta se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Sl. glasnik RS broj: 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zanimanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača ( Sl. glasnik RS br.86/10,25/14,i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se uskladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 114 stav 5. Zakona o osnvnom vaspitanju i obrazovnju kao i lica koja su prije stupnja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti :
1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti –ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa);
4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:
1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjernje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško–psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
7. uvjerenje opštinskog / grdskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca ;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otdžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nakon zaključenja konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 01.02.2023. godine u 12 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Imljani, Imljani bb, 78230 Kneževo sa naznakom „prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 18.01.2023

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.