fbpx

Prijem 6 profesora JU Tehnička škola Gradiška

JU Tehnička škola Gradiška

Prijem 6 profesora JU Tehnička škola Gradiška

Opis radnog mjesta
JU TEHNIČKA ŠKOLA
78400 GRADIŠKA
Kosovke djevojke broj 18
tel. 051/813-711,
e-mail:ss16skolers.org
direktor JU Tehnička škola Gradiška raspisuje

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani inženjer mašinstva – 6 časova – na određeno vrijeme od 01.09. 2022. god.
do 30.06.2023. godine
– Opšta mašinska praksa I razred = 6 časova

2. Diplomirani inženjer mašinstva- 8 časova – na određeno vrijeme od 01.09.2022.g. do
30.06.2023. godine
– Primjena računara – II razred/III stepen = 4 časa
– Tehnologija materijala – I razred /III stepen = 4 časa

3. Diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta ili dipl. inženjer mašinstva – odsjek mehanička obrada drveta – 16 časova na određeno vrijeme od 01.09.2022.g. do 30.06.2023. godine
– mehanika – I dt cnc = 2 časa
– cnc programiranje – III dt cnc = 2 časa
– priprema proizvodnje – IV dt = 2 časa
– tehnologija obrade – III st = 2 časa
– mašine i uređaji – III st = 2 časa
– praktična nastava – I st (I grupa) = 6 časova

4. Diplomirani inženjer elektrotehnike – puna norma – na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.g.
– aplikativni programi – I tit = 4 časa
– aplikativni programi – II tit = 4 časa
– rač.mreže i komunikacije – III tit = 5 časova
– operativni sistemi – II tit = 2 časa
– praktična nastava – IIItit = 4 časova
– informacioni sistemi i baze podataka – IIItit = 3 časa

5. Diplomirani inženjer elektrotehnike – puna norma – na određeno vrijeme od 01.09.2022.g. do 30.06.2023.godine
-električne mašine -IVte = 6 časova
-elektroenergetski sistemi -IVte = 4 časa
-elektromotorni pogoni -IVte = 2 časa
– industrijska elektronika -IV te = 2 časa
-praktična nastava -Ivte = 8 časova

6. Diplomirani inženjer elektrotehnike – 6 časova – na određeno vrijeme od 01.09.2022.g.
do 30.06.2023. godine
– elektronika – IIit = 2 časa
– računari i programiranje – IItm = 4 časa

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registara lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece
6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod rednim brojem 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim gore navedenim pravilnikom i to:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:
– vrsti posla
– stepenu stručne spreme
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme).
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 18.08.2022. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima.
Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška, ili lično u školi.
Kontakt telefon: 051/813-711.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 6

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Gradiška

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.