fbpx

Prijem 7 nastavnika JU OŠ LjUTICA BOGDAN KALINOVIK

JU OŠ LjUTICA BOGDAN KALINOVIK

Prijem 7 nastavnika JU OŠ LjUTICA BOGDAN KALINOVIK

Opis radnog mjesta
JU OSNOVNA ŠKOLA LjUTICA BOGDAN
KALINOVIK

Na osnovu člana 113 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj44/17,31/18 84/19,35/20 i 63/20), članova 5 i 6 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18) direktor škole raspisuje:

KONKURS

1. Nastavnik Hemije- 1 izvršilac,2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2023, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Nastavnik Likovne kulture -1 izvršilac, 5 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. Nastavnik Osnovi informatike, 1 izvršilac, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2023,lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
4. Nastavnik TO – 1 izvršilac,4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2023. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
5. Nastavnik Pravoslavne vjeronauke- 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
6. Nastavnik Matematike – 1 izvršilac, 16 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
7. Nastavnik Fizike, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) i članom 5 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18 i 26/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ br.77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:
• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
• Uvjerenje o državljanstvu;
• Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
• Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
• Potvrda o položenom stručnom ispitu
• Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
• Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.
• Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen test i intervju
(18. 8. 2022. u 10 časova test, 19. 8. 2022. u 10 časova intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18 i 26/19)
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustalo od prijave na konkurs.
Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ilii poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Kalinovik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.