fbpx

Profesor fizičkog vaspitanja Bratunac

Ovaj oglas je istekao

JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

Profesor fizičkog vaspitanja Bratunac

Opis radnog mjesta Profesor fizičkog vaspitanja Bratunac
JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,
objavljuje
K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1 . Profesor fizičkog vaspitanja, 4 časa nastavne norme – jedan izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika (najdalje do 31.03.2023. godine). U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi, a ako se ne prijavi takvo lice u radni odnos se može primiti i pripravnik

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18 i 119/21) , članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18,35/20 i 92/20 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju- ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi.

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Uvjerenje o državljanstvu BiH
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
Uvjerenje ranijeg poslodavca o stečenom radnom iskustvu u zanimanju i stručnoj spremi koja se traži konkursom.
Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci. Uvjerenje će priložiti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju 06.12.2022 . godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Bratunac

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.