fbpx

Referent za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Banja Luka

Naša Banka AD Bijeljina objavljuje KONKURS za prijem u radni odnos na slijedeća radna mjesta:

Referent za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Banja Luka

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Učestvuje u efikasnom i efektivnom uspostavljanju i sprovođenju  proceduralnog sistema identifikacije i praćenje klijenata i sistema procjene rizika u skladu sa zahtjevima SPN i FTA,
 • učestvuje u efikasnim i efektivnom uspostavljanju i sprovođenju proceduralnog sistema za identifikaciju i praćenje klijenata u skladu sa FATCA direktivama,
 • prati rad, koordinira rad  i učestvuje u sprovođenju interne edukacije zaposlenih u čijim  nadležnostima su aktivnosti vezane za SPN i FTA  i FATCA,
 • izrađuje i učestvuje u izradi eksternih izvještaja za nadležne institucije i internih izvještaja za organe Banke,

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 • Da je državljanin BiH;
 • da je punoljetan;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Prijave za posao Referent za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Banja Luka možete slati putem opcije “Prijavite se za posao” ili dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 300 lokal 813.

  Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

  Broj izvršilaca: 1

  Datum isteka: 10.02.2023

  Datum objave: 11.01.2023

  Lokacija: Banja Luka


  Napomena:

  Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.