fbpx

Rukovodilac sektora za ekonomsko planiranje Brod

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 16. Odluke o organizovanju „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka, direktor Društva na osnovu ukazane potrebe raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos

Rukovodilac sektora za ekonomsko planiranje Brod

Radno mjesto u kancelariji «Rafinerija nafte Brod» a.d. Brod.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16, 66/18 i 119/21), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista,
 • napredno poznavanje rada na računaru – MS Office,
 • radno iskustvo najmanje 3 godine na poslovima ekonomskog planiranja ili sličnim poslovima,
 • poznavanje računovodstvenih evidencija,
 • iskustvo u radu sa računovodstvenim programima je prednost,
 • znanje ruskog jezika u govoru i pismu (poželjno),
 • dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

Opis Poslova:

 • Priprema i koordiniše rad na pripremi upravljačkog bilansa uspjeha o ostvarenim finansijskim rezultatima poslovanja,
 • vrši kontrolu troškova i prati realizaciju budžeta,
 • vrši analizu ostvarenih rezultata poslovanja u odnosu na plan i druge uporedive periode,
 • priprema upravljačke izvještaje o poslovanju (mjesečne, kvartalne, godišnje),
 • radi na izradi Biznis plana i  prognoza poslovanja, uključujući bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, finansijske modele dugoročnog razvoja, prezentacje i druge materijale,
 • vrši kontrolu računovodstvenih evidencija,
 • priprema različite ekonomske analize (i kalkulacije) i vrši  izradu različitih finansijskih modela u skladu sa zahtjevima neposrednih rukovodioca.

Potrebna dokumenta:

 • Biografija sa radnim iskustvom (CV),
 • diploma o završenom visokom obrazovanju – kopija,
 • dokaz o radnom iskustvu.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Dokumenti za posao Rukovodilac sektora za ekonomsko planiranje Brod se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu:

„OPTIMA Grupa“ a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a (sa naznakom prijava na konkurs – Rukovodilac sektora za ekonomsko planiranje radno mjesto u kancelariji «Rafinerija nafte Brod» a.d. Brod) ili putem opcije “Prijavite se za posao”.

Telefon: 051/242-812; 051/242-826.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.07.2022

Datum objave: 07.06.2022

Lokacija: Brod


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.