fbpx

Stručni saradnik, Daktilograf Istočno Sarajevo

Na osnovu člana 68.,člana 70. i člana 76. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom Privrednom sudu u Istočnom Sarajevu , Okružni Privredni sudu u Istočnom Sarajevu , raspisuje K O N K U R S Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Stručni saradnik, Daktilograf Istočno Sarajevo

1. Stručni saradnik ——–1 (jedan) izvršilac
Uslovi:
– Školska sprema: završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme i položen pravosudni ispit.

2. Daktilograf———–1 (jedan) izvršilac
Uslovi:
– Školska sprema: SSS, IV stepen, birotehnička škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon sticanje srednje školske spreme, poznavanje rada na računaru, obavezno testiranje poznavanja daktilografije i rada na računaru.

Napomena:
– U slučaju ispunjenosti istih ili sličnih uslova iz konkursne procedure, prednost će imati kandidati koji poznaju rad na računaru u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS
Posebni uslovi radnog mjesta
Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata
– diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena fotokopija)
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
– uvjerenje fakulteta sa prosjekom ocjena tokom studiranja

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata
– diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– dokaz o radnom stažu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo
– dokaz o poznavanju rada na računaru

Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Okružni Privredni sud u Istočnom Sarajevu, Ul. Vojvode Radomira Putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs“ uz navođenje radnog mjesta na koje se konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja.
Napomena:
Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 07.07.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Istočno Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.