fbpx

Tehničar u odjeljenju informatike Banja Luka

"WILLIAMS“ d.o.o. raspisuje javni konkurs za prijem radnika zbog povećanja obima posla, na neodređeno vrijeme:

Tehničar u odjeljenju informatike Banja Luka

Opšti uslovi: 

 • Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Posebni uslovi: 

 • Elektrotehnička škola,
 • obavezno poznavanje rada sa MS OFFICE,
 • servisiranje računara, printera, slot aparata i ostale tehničke opreme,
 • tehnička podrška za poslovnice,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • obavezno radno iskustvo,
 • rad na terenu.

Prijave na konkurs za posao Tehničar u odjeljenju informatike  Banja Luka mogu se dostaviti putem opcije “Prijavite se za posao”. 

Kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove biće pozvani na intervju sa članovima izborne komisije, o čemu će biti pravovremeno obavješteni. 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                                                                                                                                                         

  Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

  Broj izvršilaca: 1

  Datum isteka: 27.08.2022

  Datum objave: 28.07.2022

  Lokacija: Banja luka


  Napomena:

  Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.