fbpx

Viši referent knjigovodstvenih evidencija u Odjeljenju administracije, Sektor administracije i platnog prometa Banja Luka

Naša Banka AD Bijeljina raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Viši referent knjigovodstvenih evidencija u Odjeljenju administracije, Sektor administracije i platnog prometa Banja Luka

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Usklađivanje analitičkih evidencija i glavne knjige,
 • kontrola obračuna kamata i naknada,
 • knjiženje analitike po kreditnim računima stanovništva i privrede,
 • rasknjižavanje avansnog računa kredita privrede i preduzetnika,
 • kontrola rasknjižavanja avansnih računa stanovništva,
 • obračun kamate i slanje kamatnih listova,
 • obračun kamata i provizija na depozite i štednju.

Uslovi:

 • VSS, ekonomskog smjera,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je punoljetan;
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Prijavu za posao Viši referent knjigovodstvenih evidencija u Odjeljenju administracije, Sektor administracije i platnog prometa Banja Luka možete poslati putem opcije “Prijavite se za posao”ili dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 300 lokal 813.

  Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

  Broj izvršilaca: 1

  Datum isteka: 10.02.2023

  Datum objave: 11.01.2023

  Lokacija: Banja Luka


  Napomena:

  Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.